Sorter i referencelisten
Tilvælg alle Fravælg alle Opdater

Referencer

Der er fundet 141 resultat(er)
ZBC, Roskilde - Renovering af 107 kollegieboliger

ZBC, Roskilde - Renovering af 107 kollegieboliger

H. Nielsen & søn as udfører renoveringen af 107 kollegieboliger på ZBC i Roskilde.

Opgaven omfatter tre kollegiebygninger - to bygninger med 42 boliger fordelt på to plan samt en bygning i et plan med 23 boliger.

I boligblokkene udføres nedenstående: - Nedr ... Se mere...
Næstved Politistation

Næstved Politistation

I samarbejde med Sigma Entreprise udfører H. Nielsen & søn as diverse tømrer- og murerarbejder i.f.m. etableringen af 2400 m2 tilbygning samt ombygninger i eksisterende kontorbygning og garager.

I den nye kontorbygning udføres bl.a.:

- 2500 m2 gipsvægge
- 2400 ... Se mere...
Om- og tilbygning af Krogårdskolen i Greve

Om- og tilbygning af Krogårdskolen i Greve

H. Nielsen og søn as udfører, som hovedentreprenør om- og tilbygning af Krogårdskolen. Der tilbygges en to-etages bygning med hovedindgang og en bygning i et plan til mellemtrinseleverne. Derudover ombygges de resterende bygninger til ind- og udskoling og adminstration. I den nye ... Se mere...
Imerco, Vordingborg

Imerco, Vordingborg

Imerco i Vordingborg har haft nogle uhensigsmæssige lager og personalefaciliteter, som har været fordelt på flere steder og etager.
Derfor opfører vi en tilbygning i Superbest galme flaskerum, således at der kan etableres omkring 30 m2 personalefaciliteter bestående af toilet, gang, frokosts ... Se mere...
Vallensved Bygade 41, Vallensved – Udskiftning af tag mv.

Vallensved Bygade 41, Vallensved – Udskiftning af tag mv.

Opgaven omfatter etablering af tagkonstruktion på to længer, som ligger vinkelret på hinanden.
Den eksisterende tagkonstruktion fjernes incl. hanebåndsspær, således at der kun bibeholdes tagremmen. Herpå genopbygges med nye fabrikslavede hanebåndsspær, taglægter og eternit bølgeplader.
... Se mere...
Radiometer - Lofter bygning B, etage 1 og 2

Radiometer - Lofter bygning B, etage 1 og 2

Levering og opsætning af omkring 800 m2 nedhængtee systemlofter samt diverse opgaver i.f.m. nye projekter i virksomheden. Se mere...
Vestervang III, Stubbekøbing - Tagudskiftning

Vestervang III, Stubbekøbing - Tagudskiftning

H. Nielsen & søn as foretager udskiftning af nedbrudte bølgeeternitplader på fem boligblokke samt tilhørende fælleshus.

Opgaven udføres som en fortsættelse på en tilsvarende tagudskiftning omfattende syv boligblokke på Vestervang I i Stubbekøbing.

Der udføres bl. ... Se mere...
Vestervang I, Stubbekøbing - Gavle

Vestervang I, Stubbekøbing - Gavle

I samarbejde med ejendomsselskabet Domea udfører H. Nielsen & søn as renovering af gavlbeklædninger på syv boligblokke - i alt 32 gavl.

Opgaven omfatter bl.a. - Projektering / detailløsning
- Byggepladsforanstaltninger (mandskabsfaciliteter, stilladser m.v.)
- Efter ... Se mere...
Opførelse af stalde

Opførelse af stalde

I forbindelse med Dako Danmark A/S fortsatte udvidelse af deres produktionskapacitet skal der bygges nye stalde i Vallensved og Øllerup ved Næstved.

I Vallensved bygges tre stalde med tilhørende fællesfaciliteter og i Øllerup opføres en ny stald samt tilbygges en mindre del til en eks ... Se mere...
Brynet, Holbæk - 16 rækkehuse

Brynet, Holbæk - 16 rækkehuse

H. Nielsen & søn as udfører indvendige arbejder i.f.m. opførelsen af 16 eksklusive rækkehuse på Brynet i Holbæk.

Opgaven omfatter følgende:

- Indvending isolering af lofter
- Udførelse af gipslofter med indbyggede akustikfelter
- Udførelse af gipsvægge ... Se mere...
Slagelse sygehus - Renovering af forbindelsesgang

Slagelse sygehus - Renovering af forbindelsesgang

Vi udfører tag- og facaderenovering af 60 meter forbindelsesgang på Slagelse sygehus.

Sagen omfatter følgende: - Demontering af eksisterende facadepartier
- Udskiftning af bærende søjler
- Etablering af brystninger
- Isætning af Velfac vinduer
- Isætning a ... Se mere...
Slagelse sygehus - Oprationsstue 5 og 6

Slagelse sygehus - Oprationsstue 5 og 6

H. Nielsen & søn as udfører de bygningsmæssige arbejder i.f.m. ombygning af operationsstue 5 og 6 på Slagelse sygehus.

Sagen udføres i tæt samarbejde med Slagelse sygehus´ tekniske afdeling, MOE ingeniører samt udstyrsleverandørerne Dräger og Olymbus.

Vores opgave ... Se mere...
Anders Larsensvej, Holbæk - Renovering af 14 boliger

Anders Larsensvej, Holbæk - Renovering af 14 boliger

H. Nielsen & søn as udføre en gennemgribende renovering af 14 rækkehuse for Boligselskabet Sjælland.

Sagen omfatter bl.a.

- Etablering af dræn samt renovering af kloakker
- Udførelse af facadeisolering incl. puds
- Udskiftning af vinduer og døre
... Se mere...
Gunderslevholm Gods - Tagudskiftning

Gunderslevholm Gods - Tagudskiftning

H. Nielsen & søn as udfører istandsættelsen af Gunderslevholms avlslænger, som består af tre længer med i alt 5.500 m2 tagflade.
Opgaven omfatter bl.a. udskiftning af taget samt etablering af undertag og forstærkning af spærkonstruktionen. Se mere...
Kontorhus i Bårse

Kontorhus i Bårse

H. Nielsen & søn as står for opførelsen af en ca. 1.200 m2 stor kontorbygning i Bårse.

Bygningen udføres i to plan og indeholder arbejdspladser for 50-60 medarbejdere, reception, lounge, mødelokaler, kopirum, produktionskøkken med tilhørende kantine samt nødvendige toiletter, depo ... Se mere...
Totalrenovering af villa, Humlebæk

Totalrenovering af villa, Humlebæk

H. Nielsen & søn as udfører en gennemgribende totalrenovering af en villa fra 1960erne i tre plan (kælder, stueetage og 1. sal).
Alt fjernes, således at der kun står de bærende vægge og konstruktioner tilbage, hvorefter der renoveres ibåde ind- og udvendigt samt energioptimeres, således a ... Se mere...
Rugvænget 12 G, Næstved – Tagrenovering

Rugvænget 12 G, Næstved – Tagrenovering

Da de eksisterende tagkonstruktioner har været angrebet af husbukke nedrives denne komplet incl. lofter, forskalling og isolering, således at der kun er de murede facade og skillevægge tilbage.
Herpå opbygges ny tagkonstruktion alt incl., således at den fremstår som ny. Se mere...
Haudrup - Brandskade

Haudrup - Brandskade

H. Nielsen & søn as udfører hovedentreprisen i.f.m. udbedring af brandskader på fem rækkehuse. Opgaven omhandler nedrivning og nyopførelse af tre private boliger i 2½ etager, samt renovering af to yderligere boliger.

De nye boliger opføres med betonelementer og beklædes udvendigt ... Se mere...
Herlufsholm Skole og Gods, Istandsættelse af Skolebygningen

Herlufsholm Skole og Gods, Istandsættelse af Skolebygningen

I foråret 2013 anmodede Herlufsholm Skole & Gods arkitektfirmaet Fogh & Følner om at tage de første skridt til en større istandsættelse og ombygning af stueetagen i skolebygningen, som ligger centralt i Herlufsholms samlede skoleområde.

Ønskerne til resultaterne var primært to ... Se mere...
Engen, Rødovre - tag- og vinduesudskiftning

Engen, Rødovre - tag- og vinduesudskiftning

H. Nielsen & søn as udfører tag- og vindueshudskiftning for DAB.

Opgaven omhandler udskiftning af ca. 1.600 m2 eternittagplader til tagpaptag på ru.pl. brædder samt udskiftning af omkring 175 stk vinduer.
Der skal endvidere renoveres ni kanapper incl. lette facader, vindues ... Se mere...
Præstemarken, Hårlev

Præstemarken, Hårlev

Renoveringsarbejderne omfatter i hovedtræk følgende: - Nedtagning og reetablering af udestuer m.v.
- Udskiftning af tagbeklædning samt efterisolering af lofter.
- Etablering af vindkasser og tagfod.
- Eftergang af murværk samt mørtelreparationer på gavltrekanter.
- Opbr ... Se mere...
Flådestation Korsør - Udskiftning af olieledning

Flådestation Korsør - Udskiftning af olieledning

H. Nielsen & søn as udfører jord-, beton- og kloakarbejde i underentreprise for Brøndum.

Opgaven omhandler opgravning af eksisterende olieledninger langs kajanlægget, sat nedlægning og tildækning af nye olieledninger.
Herudover opbanker vi de eksisterende betondæk over inge ... Se mere...
Grønnegade Kaserne – Gl. ridehus - renovering

Grønnegade Kaserne – Gl. ridehus - renovering

Ombygning og renovering af eksisterende toiletter og servicerum, hvor der bl.a. udføres følgende:

- Lette vægge samt inventar nedbrydes og fjernes.
- Nedtagning og genmontering af sanitet, vandvarmer og el-tavle.
- Opbrydning af terrændæk samt udførelse af nyt isoleret t ... Se mere...
ZBC, Ringsted - Fysiklokale og forsøgskøkken

ZBC, Ringsted - Fysiklokale og forsøgskøkken

For ZBC udfører vi nyt fysiklokale og forsøgskøkken i en af de eksisterende bygninger på Ahorn Allé i Ringsted.

Opgaven omhandler bl.a.:

- Nedrivningsarbejder
- Etablering af ind- og udvendige kloaker incl. nødvendige jord- og beton
- Etablering af diverse ... Se mere...
Vestervang, Stubbekøbing - Tagudskiftning

Vestervang, Stubbekøbing - Tagudskiftning

H. Nielsen & søn as udfører udskiftning af omkring 3700 m2 bølgeeternitplader på 24 rækkehuse i Stubbekøbing.
Udover selve tagudskiftningen indeholder sagen også koordinering med beboere samt kontinuerlig flytning af byggeplads og stilladser.

Se mere...
Holmegaardsskolen - Tagudskiftning

Holmegaardsskolen - Tagudskiftning

Henover sommeren 2015 udfører H. Nielsen & søn as tagudskiftning på Holmegaardsskolen for Næstved kommune.

Sagen omhandler udskiftning af ca. 950 m2 eternitskifer tag incl. tilhørende ovenlys og blikkenslagerarbejder. Herudover udføres indvendige gangbroer samt efterisolering med ... Se mere...
Greve tandklinik

Greve tandklinik

For Greve kommune udfører vi om- og tilbygning af tandklinikken på Dønnergaards allé i Greve.

Sagen omfatter etablering af to tilbygninger beliggende i hver ende af den eksisterende tandklinik - heraf er den ene tilbygning i to etager. Herudover renoveres de eksisterende faciliteter - ... Se mere...
Gravearbejde i forbindelse med ledningsrenovering

Gravearbejde i forbindelse med ledningsrenovering

For VVS firmaet Brøndum udfører H. Nielsen & søn as gravearbejdet i forbindelse med renoveringen af forsyningsledninger.
Arbejdet foregår dels på privat grund og dels på offentlig vej. Se mere...
ZBC, Ringsted - Vinduesudskiftning på skolehjem

ZBC, Ringsted - Vinduesudskiftning på skolehjem

Som led i en generel energioptimering af ZBC i Ringsted udfører H. Nielsen & søn as udskiftning af udvendige vinduer og døre. Opgaven, som omfatter omkring 140 enheder, bliver udført mens skolehjemmet er beboet.

De nye vinduer og døre er af typen Rationel Auraplus, som udover at ... Se mere...
Herlufsholm - Fundamenter til bro

Herlufsholm - Fundamenter til bro

Som en del af folkegaven til Herlufsholm i forbindelsen deres 450 års jubilæum bidrager H. Nielsen & søn as med udførelse af fundamenterne til den nye bro over Susåen.

Se mere...
Næstved Gymnasium - nyt indgangsparti

Næstved Gymnasium - nyt indgangsparti

H. Nielsen & søn as har stået for den bygningsmæssige del af det nye indgangsparti på Næstved gymnasium. Opgaven omhandlede følgende: - Nedrivning af den eksisterende baldakin og hovedtrappe
- Funderingsarbejder
- Opbygning af ny rund beton trappe
- Lægning af teglstensbe ... Se mere...
Slagelse sygehus - vinduesudskiftning bygning 1 og 2

Slagelse sygehus - vinduesudskiftning bygning 1 og 2

Som en del af energioptimeringen på Slagelse sygehus har H. Nielsen & søn as stået for vinduesudskiftningen på bygning 1 og 2.

Vinduerne skiftes mens bygningerne er i drift, hvilket stiller store krav til koordinering, idet der udover administrative funktioner også er indgår en ps ... Se mere...
Næstved sygehus - Renovering af altanfronter

Næstved sygehus - Renovering af altanfronter

Næstved sygehus har længe haft problemer med nedbrydning, frostspringninger m.v. på på ydersiden af højhusets altanfornter.

H. Nielsen & søn as udfører betonreperationerne i tæt samarbejde med sygehusets tekniske afdeling og rådgivende ingeniørfirma Lyngkilde A/S.   ... Se mere...
Næstved sygehus - cykeloverdækning

Næstved sygehus - cykeloverdækning

Som en del af en større plan om en generel højnelse af udearealerne på Næstved sygehus, har vi stået for etableringen af en ny ca. 45x4 meter stor cykeloverdækning.

Opgaven omhandlede bl.a. - Nedrivning og bortskaffelse af den eksisterende cykeloverdækning
- Design og produkti ... Se mere...
ZBC - Ind- og udvendig renovering

ZBC - Ind- og udvendig renovering

H. Nielsen & søn as udfører henover sommeren 2014 anden etape af renoveringen af ZBC (Zeeland Buisness School) i Næstved.

Arbejderne udføres i hovedentreprise og omfatter en gennemgribende renovering af omkring 3000 m2 lokaler til undervisning, administration, toiletter samt ... Se mere...
Kyndby præstegård - Facadeisolering

Kyndby præstegård - Facadeisolering

H. Nielsen & søn as har stået for udførelse af energirenoveringen af Kyndby præstegård.

Opgaven omhandler opsætning af 280 m2 Rockwool facadeisolering med afsluttende glatpuds. Se mere...
Næstved sygehus - Renovering af afdeling 12

Næstved sygehus - Renovering af afdeling 12

H. Nielsen & søn as udfører bygningsarbejderne i forbindelse med ombygningen af Onkologisk afdeling (12. etage) på Næstved Sygehus.

Arbejderne omfatter: - Nedrivningsarbejder (lofter, vægge, døre, inventar m.v.).
- Etablering af nye toiletter og badeværelser
- Nye n ... Se mere...
Nyt indskolingshus - Susålandets Skole

Nyt indskolingshus - Susålandets Skole

Byggesagen omfatter opførelse af ny bygning på ca. 2.000 m2 til indskoling af nye elever.

Udvendigt står H. Nielsen & søn as for udførelse af lette facader, montering af vinduer- og døre samt udførelse af tagpap incl. kileskåret isolering. Indvendigt udføres bl.a. l ... Se mere...
Infoteria - Kongsted Nord

Infoteria - Kongsted Nord

H. Nielsen & søn as stor for opførelsen af en nyt Inforteria på restepladsen på Vestmotorvejen mellem Køge og Ringsted.

Sagen udføres som hovedentreprise i partnering i tæt samarbejde med brugere og rådgivere. 

Vi har følgende arbejde som egenproduktion: - Terr ... Se mere...
De røde blokke, Borup - Vinduesudskiftning

De røde blokke, Borup - Vinduesudskiftning

For boligselskabet Sjælland udfører vi vinduesudskiftning på fire større boligblokke i Borup.

Arbejder omfatter udskiftning af samtlige udvendige vinduer samt indvendige partier og døre mod altaner.
Herudover udskiftes ovenlys og renoveres værn foran franske altandøre. Se mere...
Dania, Næstved - etablering af lejligheder

Dania, Næstved - etablering af lejligheder

For en privat kunde har vi ombygget to erhvervslejemål til fire lejligheder.

Sagen blev udført i hovedentreprise med tømrer- og murerarbejder i egenproduktion samt maler-, el-, vvs-og ventilationsarbejder udført af underentreprenører.
Se mere...
Indretning af storkontor i Ballerup

Indretning af storkontor i Ballerup

For Buster holding har H. Nielsen & søn as udført den indvendige indretning af en nyeetableret kontorbygning i Ballerup.

Der er blevet indrettet kontorer til Maxizoo på 3. sal samt kontorer på 2. sal til Xerox.
Herudover er der indrettet kontor- og udstillingsfaciliteter fo ... Se mere...
NK spildevand - Hal

NK spildevand - Hal

Etablering af hal for NK spildevand på Ydernæs i Næstved.

Opgaven er udført i hovedentreprise med egenproduktion indenfor jord-, beton-, kloak- og tømrerarbejde.

Hallen er opbygget med rand- og punktfundamenter, isoleret terrandæk, brandbeklædte stålrammer, facader af be ... Se mere...
Møllevejens renseanlæg - Ringsted

Møllevejens renseanlæg - Ringsted

Byggesagen omhandler opførslen af en ny tilbygning til den eksisterende slammodtagerstation. De bærende konstruktioner opføres som stålrammer. Se mere...
RSSL,Bygning 40 - Facaderenovering

RSSL,Bygning 40 - Facaderenovering

For Slagelse sygehus har vi renoveret en ældre kontorejendom.

Opgaven bestod af udskiftning af vinduer og hovedøre samt renovering af murværk og sålbænke.

Opgaven blev udført mens sygehusets personale arbejde i bygningen.

Se mere...
RSSL, Bygning 16 - Tagudskiftning

RSSL, Bygning 16 - Tagudskiftning

Grundet defekte eternittagplader har vi udskiftet omkring 850 m2 Cembrit B7 eternittagplader fordelt på tre tagflader på Slagelse sygehus.

Opgaven blev udført fra flytbare stilladser, hvilket gjorde, at sygehusets daglige drift med personale og patienter ... Se mere...
Udskiftning af tag på ladebygning

Udskiftning af tag på ladebygning

Vi har udskiftet taget på en ældre ladebygning for en privat kunde.   Sagen omfatter bl.a.   - Udskiftning og reparation af ødelagt og nedbrudte spær. - Nye lægter og udhæng. - Oplægning af stålplader i matsort. - Nye tagrender. Se mere...
Renovering af herskabslejlighed på Østerbro, Kbh.

Renovering af herskabslejlighed på Østerbro, Kbh.

Etablering af nyt badeværelse samt diverse andre renoveringsarbejder i ældre herskabslejlighed.

Sagen omfattede følgende:
- Demontage og nedrivning af det eksisterende badeværelse - herunder også opbrydning af gulv og nedrivning af vægge.
- Støbning af gulv. - Opbygning ... Se mere...
Næstved havn - Lagerhal

Næstved havn - Lagerhal

Opgaven omfatter nyopførelse af ca. 1000 m2lagerhal til mellemlager for Næstved Havn. Hallen er dimensioneret til oplagring af korn, sand o.l. på nuværende tidspunkt bliver den brugt til oplagring af træpiller.

Opgaven omfattede bl.a.:

- Udførelse af punkt- og randfndame ... Se mere...
Skovstjernevej, Næstved

Skovstjernevej, Næstved

Skovstjernevej 8-12 i Næstved har været udsat for en brand, der beskadigede ejendommen i sådan en grad at hele ejendommen er fjernet og en ny skal opføres.

Projektet består af en komplet nyopførelse af 5 stk. lejlighede i to plan.

Bygningen opføres i betonelementer - mod ... Se mere...
Opførsel af carport og redskabsrum til sommerhus

Opførsel af carport og redskabsrum til sommerhus

H. Nielsen & søn as opfører ny carport med tilhørende redskabsrum til sommerhus. Se mere...
Næstved storcenter - Ovenlys

Næstved storcenter - Ovenlys

For Næstved storcenter etableres 16 stk. ovenlys i gangarealer ved specialbutikkerne.

Opgaven omfatter følgende:

- Nødvendige hultagninger i den eksisterende tagkonstruktion
- Præfabrikation og montering af isolerede ovenlysrammer 
- Levering og monter ... Se mere...
Factory House

Factory House

H. Nielsen & søn as udfører tømrer- og malerarbejderne for en Rangstrup Development i forbindelse med opførelsen af 18 specielle lejligheder i København.

Sagen omfatter bl.a.: - Gipsvægge
- Lysninger
- Gulve
- Systemvægge
- Indvendige døre
- Tag ... Se mere...
Herlufmagle Kirke - Mandskabsfaciliteter

Herlufmagle Kirke - Mandskabsfaciliteter

Byggeriet består af en bygning indrettet med mandskabsfaciliteter i form af omklædning, bad og toieltter samt køkken- og spiserum.
Herudover udføres der en maskinhal med værksted, depot og garage. Bygningerne opføres bag præstegården og ved siden af den eksisterende kirkegård.

... Se mere...
Skure i Albertslund

Skure i Albertslund

Udførelse af skure og belægninger. Se mere...
Tagudskiftning på parcelhus

Tagudskiftning på parcelhus

For en privat kunde har vi udskiftet taget på en typisk parcelhus fra 1980érne incl. nødvendig udskiftning af stern og vindskeder samt tagrender. Se mere...
Udskiftning af tag og udestue

Udskiftning af tag og udestue

For en privat kunde i Næstved har vi udført en komplet udskiftning af en eksisterende udestue, som bl.a. omfattede følgende: - Nedrivning og bortskaffelse af den eksisterende udestue
- Nødvendige fundamenter
- Ny gulv-, væg- og tagkontruktion
- Vinduer og døre
- Maler-, ... Se mere...
Vindfang

Vindfang

Produktion, levering og opsætning af galvaniseret stålskelet beklædt med plexiglas. Se mere...
Nyt tag og solceller på parcelhus

Nyt tag og solceller på parcelhus

For en privat kunden har vi udskiftet det eksisterende tag til B&C Danflock incl. lægning af nye lægter.

I forbindelse med tagudskiftningen oplagde vi solceller. Se mere...
Platangårdens ungdomscenter, Vordingborg

Platangårdens ungdomscenter, Vordingborg

Renovering og ombygning af nord- og midtbygningen på Platangårdens Ungdomscenter i Vordingborg.
Bygningerne ændrer ikke status, men renoveres til moderne boliger for ca. 18 unge mennesker. Bygningernes indretning ændres fra at være indrettet med 13 værelser i hvert hus med tilhørende fælle ... Se mere...
Træterrasse udført af ipé

Træterrasse udført af ipé

For en privat kunde har vi udført en træterrasse i ipé. Se mere...
Farvergade, Næstved - Etablering af syv lejligheder

Farvergade, Næstved - Etablering af syv lejligheder

H. Nielsen & søn as ombygger tre erhvervslejemål til syv nye lejligheder.
Opgaven udføres som fagentreprise, hvor vi udfører beton-, kloak-, murer- og tømrerarbejderne. Opgaven omfatter bl.a.: - Nedrivning og bortskaffelse af eksisterende lofter, vægge, døre og inventar
- Nødven ... Se mere...
Udvidelse af køkken i ældre ejendom

Udvidelse af køkken i ældre ejendom

For en privat kunde har vi udvidet køkkenet i en ældre ejendom.
Sagen omfatter bl.a. nedrivning af skillevægge for sammenlægning af to rum til et stort incl. nye gipsvægge og -lofter samt reetablering af gulve. Herudover er der opsat nyt HTH køkken samt nødvendige maler-, el- og vvs-arbejder ... Se mere...
Platangården, Nakskov

Platangården, Nakskov

For Region Sjælland har vi udført renovering af en ældre bolig i Nskskov, som indeholder institutionen Platangården.

Sagen omhander bl.a.:

- Diverse nedrivninger
- Udskiftning af tag
- Udskiftning af døre og vinduer
- Lægning af gulve
- Opstil ... Se mere...
SEAS-NVE transformerbygning i Fakse

SEAS-NVE transformerbygning i Fakse

Udførelse af jord-, beton, kloak- og murerarbejderne i.f.m. opførelse af ny transformerbygning, som er den af SEAS-NVEs optimering af el-forsyningen i Fakse.

Opgaven omfattede bl.a. : - Udførelse af punkt- og randfundamenter
- Etablering af betonvægge
- Etablering af ka ... Se mere...
Ombygning af Nordea filial

Ombygning af Nordea filial

For Nordea har vi som fagentreprise udført ombygning af bank- og kontorlokalerne i filialen på Axeltorv i Næstved.

I stueetagen omfattede ombygningen bl.a. diverse nedbrydninger, opbygning af nye skillevægge samt udførelse af nye lofter med lysarmaturer og ny gulvbelægning. ... Se mere...
Turistkontor i Næstved

Turistkontor i Næstved

For turistrådet og Næstved kommune har vi renoveret lokaler, som skal huse det nye turistkontor i Næstveds gamle musikskole.

Sagen er udført i hovedentreprise og indenholder murer- og tømrerarbejder i egenproduktion samt udførelse af maler-, el-, vvs-, gulv- og glarmestersrbejderne so ... Se mere...
Nye badeværelser i parcelhus fra 60´erne

Nye badeværelser i parcelhus fra 60´erne

For en privat kunde har vi renovereret to badeværelser i et typisk parcelhus fra 60'erne - det en er et gæstetoilet mens det andet er en komplet badeværelse incl. bruseniche.

Opgaven omhandlede bl.a.: - Nedbrydning og bortkørsel af eksisterende badeværelse incl. gulve og vægge.
... Se mere...
Næstved sygehus - Stamcellelaboratorium

Næstved sygehus - Stamcellelaboratorium

H. Nielsen & søn as udfører tømrer- og tagpaparbejderne i.f.m. opførelsen af det nye stamcellelaboratorium på Næstved sygehus.

Sagen omfatter bl.a.: - Lette ydervægge
- Isolering og tagpap
- Indvendige skillevægge - heraf nogle bærende
- Ud- og indvendige vin ... Se mere...
Nyt tegltag på ældre bondehus

Nyt tegltag på ældre bondehus

H. Nielsen & søn as har udskiftet taget og kvistene på et ældre bondehus for Greve kommune.

Opgaven blev udført i hovedentrepriser og omfattede bl.a.: - Nødvendige stilladser.
- Demontage og bortskaffelse af det eksisterende stråtag.
- Nødvendig udbedring af rådangr ... Se mere...
Næstved musik- og kulturskole

Næstved musik- og kulturskole

H. Nielsen & søn as har ombygget Ungdommenshus i Næstved til musik- og kulturskole i hovedentreprise. Sagen omfattede blandt andet etablering af en ny koncertsal med scene og bagscene i den gamle kantine. Dette krævede udførelse specielle scenevægge og loftflåder for opnåelse af den ønskede ak ... Se mere...
Ny carport

Ny carport

For en privat kunde, som selv var arkitekt på sagen, har vi opført en ny carport.

Opgaven omfattede etablering af fundamenter og kloak samt tømrerkonstruktionerne incl. tagpap og tegltag.

Bygherre foretager selv belægninger og malerarbejder. Se mere...
Renovering af beboelsesejendom, Næstved

Renovering af beboelsesejendom, Næstved

Bebyggelsen er beliggende på Grønlandsvej i Næstved og omfatter to bygninger med i alt 51 lejligheder opført i teglsten i tre etager med kælder og garager.
Siden opførelsen i 1960érne har bygningerne fungeret som henholdsvis udlejnings- og ejerboliger. Der er ikke ændret eller renoveret væs ... Se mere...
MR-scanner på Næstved sygehus

MR-scanner på Næstved sygehus

H. Nielsen & søn as udfører alle de bygningsmæssige arbejder i.f.m. installering af MR-scanner i strålebehandlingscentret på Næstved sygehus for Region Sjælland.

Opgaven omfatter følgende: - Nedrivning af vægge, lofter, døre m.v. - Opbrydning af betongulve samt reetableing af ny ... Se mere...
Terrasse i miljøvenlige materialer

Terrasse i miljøvenlige materialer

I forbindelse med en større ombygning på Herlufholmhjemmet i Næstved har vi udført en overdækket terrasse i miljøvenlige materialer - herunder bl.a. Superwood og lærketræ.

Udover tømrerarbejderne har vi også udført de nødvendige beton- og kloakarbejder. Se mere...
Næstved Musik- og Kulturskole - lydtætte boksrum

Næstved Musik- og Kulturskole - lydtætte boksrum

I forbindelse med etablering Næstved musik- og kulturskole har vi bygget fire lydtætte boksrum i stueplan. Boksrummene er fuldstændigt adskildt fra resten af huset, idet loft og vægge er ophængt i lydisolerende beslag, der fungere som støddæmpere.

I samme byggesag bleve der endvidere ... Se mere...
Rønnebæk sognegård

Rønnebæk sognegård

For Rønnebæk menighedsråd udfører vi en tilbygning.

H. Nielsen & søn as´ egneproduktion omfatter jord- & beton - herunder bl.a. selvbærende betondæk- samt kloak-, murer- og tømrerarbejder.
Herudover koordinere vi maler- gulv- samt el- og vvs-arbejderne. Se mere...
Etablering af hegn

Etablering af hegn

Opsætning af træhegn for privat kunde. Se mere...
Yderzonen

Yderzonen

Yderzonen er et undervisningstilbud til børn og unge fra hovedparten af Sjælland.
Her kan børnene træde ind i et univers bygget af affald og genbrugsmaterialer, og lære om ressourcer og vedvarende energikilder m.v.

H. Nielsen & søn as stod for udførelsen af hovedentreprisen ... Se mere...
Digtervejsskolen, Næstved - Tømrerarbejde

Digtervejsskolen, Næstved - Tømrerarbejde

Byggesagen omfatter opførelse af ny fagfløj med direkte forbindelse til den nuværende hovedfløjs nordvestlige hjørne samt etablering af friarealer.

Tilbygningen opføres i en etage indrettet med undervisningslokaler, mediecenter, teknik- og depotrum samt toilet og garderoberum.
... Se mere...
Renovering af 1200 m2 paptag

Renovering af 1200 m2 paptag

Byggesagen omfattet renovering og efterisolering af 1200 m2 paptag.
Der er efterisoleret med 200 mm trykfast iolering ovenpå den eksisterende tagpap, som dermed kommer til at virke som dampspærre i en nye tagkonstruktion.
Samtlige ovenlys er hævet ligesom der er opbygget ny tagfod og ... Se mere...
Næstved sygehus - Renovering af operationsstuer, fase 2

Næstved sygehus - Renovering af operationsstuer, fase 2

H. Nielsen & søn as forestår bygningsentreprisen i forbindelsen med renoveringen af operationsstuerne på Næstved sygehus.

Arbejderne omfatter renovering/udskiftning af lofter i fem operationsstuer incl. tilstødende birum samt i gangarealer. Herudover udføres diverse mindre tømrera ... Se mere...
Montering af garageporte

Montering af garageporte

For et boligselskab i Næstved har vi monteret en række garageporte.

Opgaven omfattede opmåling, levering og montering af portene. Herudover blev der udført reparation af klikert om portene samt støbning af gulve. Se mere...
Haslev ny sognegård

Haslev ny sognegård

I perioden fra august 2011 til september 2012 opfører vi Haslev ny sognegård i hovedentreprise. Opgaven udføres i et meget højt kvalitetsniveau med ekstraordinær lang holdbarhed. I det hele taget er der kælet for alle detaljer.
Rent tidsmæssigt er sagen også speciel, idet de første tiltag t ... Se mere...
Etablering af overdækket terrasse

Etablering af overdækket terrasse

Etablering af overdækket terrasse bestående af rund limtræssøjle samt tagkonstruktion med spærtræ og kondenshæmmende 2-lags plastiktag. Herudover er der udført fundaments- og  belægningsarbejder. Se mere...
Etablering af cykelskur ved Netto Dania i Næstved

Etablering af cykelskur ved Netto Dania i Næstved

Udførelse af nyt cykelskur bestående af galvaniseret stålskelet, betonfundamenter og  krydsfinerstag med tagpap. Herudover er der udført belægningsarbejder samt monteret cykelstativer og etableret belysning. Se mere...
Udskiftning af kældervinduer

Udskiftning af kældervinduer

Udskiftning af kældervinduer i parcelhus fra 1960'erne.

Dette er på mange måder en typisk vinduesudskiftning, hvor vi står for opmåling og bestilling samt det praktiske i.f.m. udførelsen.

Selve sagen omfatter udtagning og bortskaffelse af de eksisterende vinduer samt lever ... Se mere...
Langebækskolen

Langebækskolen

Som forberedelse af en kommende udvidelse af Langebækskolen har H. Nielsen & søn as stået for de forberedende arbejder.

Arbejder består dels af en række indvendige ombygning som udskiftning af døre, etablering af nyt toilet samt diverse maler-, gulv-, el- og vvs-arbejder samt oml ... Se mere...
Brdr. Dahl, Næstved - Solceller

Brdr. Dahl, Næstved - Solceller

I samarbejde med autoriseret elinstallatør A&O Carstensen har vi monteret solcelleanlæg på taget af Brdr. Dahls nye forretning Bad & Bolig. Se mere...
Chr. Winthers Vej, Næstved - Terrasse

Chr. Winthers Vej, Næstved - Terrasse

Udførelse af ny træterrasse i hårdttræ samt overdækning i trykimprægneret træ.

Se mere...
Ringsted brandstation

Ringsted brandstation

Med Ringsted Kommune som kunde har vi udført indretning af eksisterende bygning til brandstation.

Arbejdet omfatter:

Udførelse af ny facade indeholdende 7 stk. nye ledhejseporte - heraf er 4 stk. nye, som er diamantskåret.

Forstærkning af eksisterende stålr ... Se mere...
Saltø Skovvænge - Belægninger

Saltø Skovvænge - Belægninger

Udførelse af ca. 400 m² gårdsplads og indkørsel med SF-Coloc belægningssten incl. nødvendig bundopbygning. Se mere...
Ny fagfløj på Digtervejsskolen - Jord/beton/kloak

Ny fagfløj på Digtervejsskolen - Jord/beton/kloak

H. Nielsen & søn as udfører jord- og beton- samt kloakarbejderne på den nye klassefløj på Digtervejsskolen i Næstved.

Den 1.100 kvadratmeter store klassefløj omfatter lokaler til natur og teknik, sløjd, håndarbejde, hjemmekundskab samt mediecenter. Herudover er der facilliteter ti ... Se mere...
Rådhusvej, Charlottenlund - Indretning af kontorhotel

Rådhusvej, Charlottenlund - Indretning af kontorhotel

For ejendomsselskabet Fast Ejendom Danmark 2 har vi udført ombygning og etablering af ca. 450 m² kontorhotel.

Opgaven omfattede bl.a. komplet nedrivning af alt inventar, vægge, lofter m.v. samt en gennemgribende indvendig renovering og udskiftning af vinduer og døre.

Sag ... Se mere...
Tandklinik Parkvej, Næstved

Tandklinik Parkvej, Næstved

Vi har for Næstved kommune udført en ca. 365 m² tilbygning til den eksisterende tandlægeklinik.

Tilbygningen indeholder blandt andet modtagelse, tandlægeklinikker samt nødvendige birum og administration.

I den eksisterende tandlægeklinik er der endvidere udført ombygning ... Se mere...
Gigthospitalet, Skælskør

Gigthospitalet, Skælskør

H. Nielsen & søn as har udført ud- og indvendig renovering af beboelsesbygning på Gigthospitalet i Skælskør i hovedentreprise.

De indvendige arbejder omfatter etablering af 23 handicapvenlige badeværelser - herunder indgår udførelse af lette vægge, lofter, gulve, vægfliser, døre ... Se mere...
Vintersbølle skole - Tagudskiftning

Vintersbølle skole - Tagudskiftning

For Vordingborg kommune udfører vi ca. 700 m² tagudskiftning på Vintersbølle skole i Nyråd.

Opgaven omfatter udskiftning af den eksisterende tagbeklædning til nye falstagsten og udførelse af undertag samt efterisolering af skråvægge, loftrummet og skunke.
De eksisterende kviste ... Se mere...
Lejerbo, Tappenøje - Udskiftning af tagbeklædning m.v.

Lejerbo, Tappenøje - Udskiftning af tagbeklædning m.v.

For Lejerbo udskiftes tagbeklædning på Sandagervænget 1-44 i Tappenøje i hovedentreprise.

Opgaven omfatter udskiftning af ca. 3.500 m2 B7 eternittagplader samt udførelse af eternitbeklædning på gavlene.
Samtidig med tagudskiftningen udføres efterisolering af lofterne samt udfør ... Se mere...
Vadestedet - Indretning af 2. sal i kontorhus

Vadestedet - Indretning af 2. sal i kontorhus

Udførelse af komplet ombygning fra uudnyttet tagetage til færdigt kontor.
Arbejdet bestod i isolering og gipsarbejde på skråvægge og lofter, isætning af Velux ovenlys, lyddæmpede gulve, opsætning af thekøkken og indretning af toilet m. bad. El-, maler- og VVS- arbejdet blev udført af undere ... Se mere...
Rådmandshaven - Nyt badeværelse og bryggers

Rådmandshaven - Nyt badeværelse og bryggers

Udførelse af nyt badeværelse og bryggers udført for privat kunde.

Opgaven omfattede bl.a.

- Nedbrydning af gammelt badeværelse incl bjælkelag
- Støbning nyt gulv på svalehaleplader
- Etablering af nye vægge for bryggers og badeværelse
- Gulvklinker o ... Se mere...
Herlufsholm - ombygning af tre faglokaler

Herlufsholm - ombygning af tre faglokaler

Byggesagen omhandler renovering og ombygning af tre eksisterende fag- og undervisningslokaler.
Lokalerne ryddes for løst og fast inventar samt tekniske installationer.
Herefter renoveres alle tre lokaler, hvoraf et omforandres til undervisning med elev-øer.
Undervisningslokale ... Se mere...
Rådmandshaven - Ny trappe

Rådmandshaven - Ny trappe

Udskiftning af gammel trappe fra stueetage til 1 sal i hus fra ca. 1900.

Se mere...
Kysten - bosted for domsfældte udviklingshæmmede

Kysten - bosted for domsfældte udviklingshæmmede

Byggesagen omhandler renovering og ombygning af ejendommen Kysten, Rødstensrevle 2, 4880 Nysted.
Opgaven tager udgangspunkt i Socialforvaltningens ønske om, at etablere ny behandlingsinstitution for domfældte udviklingshæmmede borgere.

Bygningen består af 320 m2 kælder, 516 m ... Se mere...
Næstved sygehus - Vinduesudskiftning på børneafdelingen

Næstved sygehus - Vinduesudskiftning på børneafdelingen

For Region Sjælland udføre vi vinduesudskiftning på børneafdelingen.

Arbejdet omfatter demontering og bortskaffelse af de eksisterende trævinduer, som erstattes af nye Rationel Patus+ vinduer og døre - i alt ca. 100 stk.
Udover tømrerarbejderne udføres også murer- og male ... Se mere...
Lejerbo, Haslev - Vinduesudskiftning i 27 boliger

Lejerbo, Haslev - Vinduesudskiftning i 27 boliger

I 2011 udførte vi vinduesudskiftning i 27 rækkehuse på Tranevej, Vibevej og Stengårdsvej i Haslev for Lejerbo.

Opgaven omfattede udskiftning af i alt 297 stk. vinduer og døre i fabrikat Velfac 400 incl. nye fuger, lysninger og skifersålbænke.

Udover tømrer- og murerarb ... Se mere...
Capionskolen - Skimmelrenovering

Capionskolen - Skimmelrenovering

I samarbejde med Icopal har H. Nielsen & søn as udført skimmelrenovering på 4500 m² tagflade på Capionskolen i Herlufsmagle ved Næstved.

Den eksisterende tagkonstruktion blev totalt fjernet og en ny genopbygget.
Dette omhandler bl.a. produktion og montage af 1700 stk. håndl ... Se mere...
Hjælpemiddeldepotet, Næstved Kaserne - bygning 107

Hjælpemiddeldepotet, Næstved Kaserne - bygning 107

I samarbejde med Næstved kommune og CASA arkitekterne har H. Nielsen & søn as stået for ombygning af ca. 1800 m²tidligere kasernebygning til nyt hjælpemiddeldepot indrettet med henholdsvis vaskehal, værksteder, lager, personalefaciliteter og kontorer. Der er bl.a. udført helt nye terrændæ ... Se mere...
Synergi - om- og tilbygning til reklamevirksomhed

Synergi - om- og tilbygning til reklamevirksomhed

Udførelse af om- og tilbygning af reklamevirksomheden Synergis domicil på Marinebuen i Næstved.

Opgaven, som er udført i hovedentreprise efter projekt af arkitekt Erik Rask Larsen, omfatter udførelse af en trekantet tilbygning samt en mellembygning og diverse ombygningsarbejder i ... Se mere...
Ny træterrasse og gelænder i Slagelse

Ny træterrasse og gelænder i Slagelse

For en privat kunde har vi udført ny træterrasse hen over et eksisterende redskabsskur. 
Terrassen er udført i brunimprægneret træ incl. gelænder i galvaniseret jern og hærdet lamineret glas.
Se mere...
Platangården, Vordingborg

Platangården, Vordingborg

H. Nielsen & søn as har stået for renovering og ombygning af sydbygningen på Platangårdens ungdomscenter, Præstegårdsvej 8 i Vordingborg.

Bygningen ændrer ikke status, men renoveres indvendigt til en moderne bolig for 5 spiseforstyrrede.
Bygningens var oprindeligt indrettet ... Se mere...
Brix Design - Tagudskiftning

Brix Design - Tagudskiftning

I samarbejde med Phønix tag har H. Nielsen & søn as forestået udskiftning af ca. 1500 m²eternittag - henholdsvis bølgeeternit og skifereternit - til krydsfiner og tagpap i hovedentreprise. Se mere...
Udskiftning af vinduer og tag samt facaderenovering i Korsør

Udskiftning af vinduer og tag samt facaderenovering i Korsør

For en privat kunde har vi foretaget udskiftning af vinduer til vedligeholdelsesfri plastvinduer samt udskiftning af taget inkl. nyt undertag og lertegl. Herudover blev der renoveret seks zinkbeklædte kviste samt udført facaderenovering inkl. maling. Se mere...
Lanterner på Eventyrgården

Lanterner på Eventyrgården

Børnehaven Eventyrgården i Dyssegårdsparken i Næstved har haft problemer med kulde og fugt i de eksisterende lanterner, hvor H. Nielsen & søn as blev bedt om at finde på en udbedring, som tog hensyn til at børnehaverne ville være i funktion mens arbejder blev udført.

Den enes ... Se mere...
Mikkel Bryggers Gade 5, Kbh. - Vinduesudskiftning

Mikkel Bryggers Gade 5, Kbh. - Vinduesudskiftning

I samarbejder med ejerforeningen Mikkel Bryggers Gade 3-5 og arkitekt Erik Rask Larsen har vi stået for en større renovering og vinduesudskiftning i ejendommen Mikkel Bryggers Gade 5 i København.

Sagen blev udført med H. Nielsen & søn as som hovedentreprenør, hvor der udover dør- ... Se mere...
Næstved sygehus - OP9 etablering af LAF

Næstved sygehus - OP9 etablering af LAF

I forbindelse med opdatering af operationssue 9 på Næstved sygehus har H. Nielsen & søn as stået for udførelse af bygningsentreprisen, som udgør arbejder indenfor beton, murer, tømrer og snedker, gulvbelægning og maler.

Alle arbejder på sygehuse er i sig selv kompliserede, da der ... Se mere...
Næstved sygehus - Vinduesudskiftning

Næstved sygehus - Vinduesudskiftning

H. Nielsen & søn as har i samarbejde med Næstved sygehus´ tekniske afdeling udskiftet udvendige vinduer og døre i bygning 3 og 4 i hovedentreprise.

Bygningen indeholder bl.a. Psykiatrisk Center Nord og Ambulatorium for gravide og var som på langt de fleste andre sager, der udføres ... Se mere...
Slagelse sygehus - Psykiatrisk skadestue

Slagelse sygehus - Psykiatrisk skadestue

I forbindelse med etableringen af psykiatrisk skadestue på slagelse sygehus har vi udført tømrerentreprisen.

Sagen omfattede bl.a.: - Diverse nedrivninger
- Opbygning af lette skillevægge
- Nye nedhængte lofter
- Nye indvendige døre
- Dør- og vinduesudskif ... Se mere...
Slagelse sygehus - Renovering af operationsstuer

Slagelse sygehus - Renovering af operationsstuer

Af flere omgange har vi deltaget i renovering af operationsstuerne på Slagelse sygehus.

Vi har stået for udførelse af bygningsentrepriserne, som blandt andet omfatter følgende: - Beskyttelse af eksisterende udstyr (operationslamper, lejer, sengestuepaneler m.v)
- Diverse nedri ... Se mere...
NK-forsyning, Næstved - Om- og tilbygning

NK-forsyning, Næstved - Om- og tilbygning

I samarbejde med NK-forsyning, White Arkitekter A/S og ingeniørfirmaet Lyngkilde A/S har H. Nielsen & søn as opført en ca. 210 m²stor tilbygning med mandskabsfacilliteter - herunder omklædnings- og badefaciliteter samt kantine. Selve bygningen er med traditionelt opbygget terrændæk, ... Se mere...
Wilders Plads Ejendomme – Tagrenovering

Wilders Plads Ejendomme – Tagrenovering

H. Nielsen & søn as har udført tagrenovering for Wilders plads Ejendomme A/S, Christianshavn.

Opgaven omfattede:
- Nænsom nedtagning og sortering af eksisterende bæverhale teglsten.
- Etablering af nyt undertag af rupløjede brædder og pap.
- Lægtning
- O ... Se mere...
Godthåbs allé, Næstved - Fundamenter, terrændæk og kloak

Godthåbs allé, Næstved - Fundamenter, terrændæk og kloak

I forbindelse med opførelsen af et nyt parcelhus for en privat bygherre har vi stået for etableringen af fundamenter samt udførelse af isoleret terrændæk og kloak. Se mere...
Symfonien, Næstved – 96 plejeboliger og tilhørende aktivitetscenter

Symfonien, Næstved – 96 plejeboliger og tilhørende aktivitetscenter

Da Næstved kommune skulle etablere et nyt stort plejecenter for ældre og demente i Næstveds nordlige ende faldt valget på Vilhelm Lauritzen arkitekters spændende og noget anderledes design.

H. Nielsen & søn as var en vigtig del af projektet, idet byggeriet ... Se mere...
Herlufsholm Skole & Gods - Kirketårn

Herlufsholm Skole & Gods - Kirketårn

H. Nielsen & søn as har forestået udførelsen af tømrer- og murerarbejderne i forbindelse med renoveringen af taget på kirketårnet på Herlufsholm kirke.

Opgaven omfattede bl.a. demontering og bortskaffelse af tegl, lægter mv., udlægning af ru./pl. brædder incl. undertagspap samt læ ... Se mere...
Støjskærme

Støjskærme

Uønsket støj giver dårlig livskvalitet...

Med den tanke i mente har Næstved kommune i tæt samarbejde med rådgivende ingeniører Lyngkilde A/S og H. Nielsen & Søn as udviklet en meget fleksibel støjskærm af stål og træ, som kan formes efter terræn og omgivelserne, hvilket betyd ... Se mere...
Post Danmark - Distributionscenter i Næstved

Post Danmark - Distributionscenter i Næstved

Som et led i en optimering valgte Post Danmark at sammenlægge flere mindre distributionscentre til et stort i Næstved.

H. Nielsen & søn as´ stod for udførelsen af tømrer- og snedkerarbejderne som bl.a. omfattede en generel gennemgang og udvidelse af de eksisterende bygninger - her ... Se mere...
Nykøbing F. Politi - Renovering

Nykøbing F. Politi - Renovering

I samarbejder med Slots- og Ejendomstyrelsen og Creo Arkitekterne har H. Nielsen & søn as forestået en større renovering af Nykøbing Falster politistation.

Sagen blev udført i hovedentreprise og omfattede bl.a. komplet totaloverdækning, eftergang af murværket fra kælder til k ... Se mere...
Morsrum på Næstved sygehus

Morsrum på Næstved sygehus

Som en af de mange sager vi har haft på Næstved sygehus har vi i samarbejde med Lyngkilde og Næstved sygehus designet og bygget en tilbygning til patologisk afdeling.

Tilbygning omfattede etablering af en nyt morsrum - dvs. et kølerum til afdøde - samt diverse ombygning i den eksister ... Se mere...
Etablering af 1. sal i ældre stuehus

Etablering af 1. sal i ældre stuehus

Udførelse af en ca. 100 m² stor 1. sal i en ældre stuehus på Appenæs Bygade i Næstved.

Opgaven omfattede ændring af eksisterende uudnyttet loftrum til fuldt færdigt stue og soveværelse med walk in closet samt badeværelse, Vores egenproduktion omfattede:

- Etablering af ... Se mere...
ZBC, Næstved - Renovering af facader

ZBC, Næstved - Renovering af facader

Som en del af en større opfriskning af ZBC (Zeeland Business College) i Næstved har H. Nielsen & søn as renoveret facader og skiftet udvendige vinduer og døre.

Sagen var pga. skolens drift meget presse rent tidsmæssigt og der var en stor del koordinering med lærere, ledelse og de ... Se mere...
Kongebakken, Roskilde - Tagrenovering m.v.

Kongebakken, Roskilde - Tagrenovering m.v.

I samarbejde med ingeniør Chr. Kubel & Oluf Jørgensen har H. Nielsen & søn as stået for renoveringen af Kongebakken 18-26 i Roskilde. Sagen blev udført i hovedentreprise og indeholdte bl.a.: Tømrerarbejde:
- Demontering og bortskaffelse af tegl, ovenlys og lægter mv.  &n ... Se mere...
Strålebehandhandlingscenter i Næstved

Strålebehandhandlingscenter i Næstved

I samarbejde med Næstved sygehus og totalentreprenør B. Nygaard sørensen har H. Nielsen & søn as forestået tømrer- og snedkerarbejderne i forbindelse med etablering af det nye strålebehandlingscenter på Næstved sygehus.

Vores arbejder omfattede bl.a. isætning af udvendige vinduer ... Se mere...
Aqua-huset i Næstved

Aqua-huset i Næstved

H. Nielsen & søn har deltaget i et af Næstveds mest synlige og markante projekter indenfor de seneste mange år - nemlig udførelsen af Aqua-huset ved Næstved havn.

Vores arbejde omhandlede bl.a. nedrivning og genopbygning af den eksisterende gamle bygning samt diverse arbejder i h ... Se mere...
Vejdirektoratet, Næstved

Vejdirektoratet, Næstved

I forbindelse med udførelsen af vejdirektoratets kontor i Næstved blev H. Nielsen & søn as bedt om at forestå tømrer- og snedkerarbejder.

Arbejderne omfattede bl.a. isætning af udvendige vinduer og døre, udførelse af lette vægge samt isætning af indvendige døre og partier. Se mere...
Bo- og Naboskab i Fakse, Præstø og Toksværd

Bo- og Naboskab i Fakse, Præstø og Toksværd

Sammen med totalentreprenør Hansen & Andersen udførte vi i 2006 og 2007 bo- og naboskabsafdelinger i Fakse, Præstø og Holme Olstrup.

Fælles for alle sagerne var, at grundopbygningen var nogle et-pans murede bygning med tegltag, som blev bundet samme af nogle flade bygning i lette ... Se mere...
Nykredit, Næstved - Nyt områdekontor

Nykredit, Næstved - Nyt områdekontor

I samarbejde med Ejendomsaktieselskabet Gøyernes Gaard hoar H. Nielsen & søn udført tømrer- og snedkerarbejderne i forbindelse med etablering af Nykredits nye områdekontor i Irma-bygningen på Dania i Næstved.

Vores entreprise omfattede komplet nedrivning af eksisterende indv ... Se mere...
Wilders Plads Ejendomme – Indretning af tagetage til arkitektfirmaet 3 x Nielsen

Wilders Plads Ejendomme – Indretning af tagetage til arkitektfirmaet 3 x Nielsen

For Wilders Plads Ejendomme har H. Nielsen & søn as stået for etablering af ca. 900 m²tegnestue til 3XNielsen i en ubenyttet tagetage på et af de gamle pakhuse på Christianshavn. Tegnestuen er opført i to-etager hvoraf den øverste er en indskudt etage, med frit kig ned til begge sider. Nogl ... Se mere...
Bjælkehus for naturskolen i Svenstrup

Bjælkehus for naturskolen i Svenstrup

Udførelse af indvendige arbejder, lofter, vægge, indv. døre mv. i forbindelse med opførelsen af ny bjælkehytte til naturskolen i Svenstrup.
Alle indvendige gipsvægge er udført med "teleskop" løsning idet en bjælkehytte trækker sig sammen og udvider sig efter årstiden. Se mere...
32 boliger på Leif Panduros Vej i Næstved

32 boliger på Leif Panduros Vej i Næstved

I samarbejde med Casa arkitekterne har vi udført tømrer- og snedkerarbejderne i forbindelse med etablering af 32 boliger på Leif Panduros Vej i Næstved. Vores entreprise omhandlede montering af tagkassetter, lægtning og tegltag samt isætning af udvendige Velfac vinduer og døre. Indvendig udførte v ... Se mere...
Udskiftning af vinduer og døre i ældre stuehus

Udskiftning af vinduer og døre i ældre stuehus

Dør- og vinduesudskiftning på ældre stuehus på Appenæs Bygade i Næstved.
Der er valgt træ-elementer med buet overstykke for at bibeholde det gamle udtryk. Se mere...
Om- og tilbygning på Rønnebæk skole

Om- og tilbygning på Rønnebæk skole

Udførelse af alle tømrer- og snedkerarbejderne - herunder facader med Swisspearl facadebeklædning, levering og montering af IdealCombi vinduer og døre, lægning af spånpladegulve på strøer, opsætning af træbeton lofter/vægge, indvendigt snedkerarbejde samt ombygning i eksisterende undervisningslokal ... Se mere...
Grønnegade Kaserne i Næstved - Tagudskiftning

Grønnegade Kaserne i Næstved - Tagudskiftning

I samarbejde med Næstved kommunes tekniske forvaltning har H. Nielsen & søn as forestået tagudskiftning på Grønnegade Kaserne i hovedentreprise.

Sagen omfattede nedrivning og bortskaffelse af det eksisterende tag incl. kviste m.v. samt genopbygning af ny tagkonstruktion med teglt ... Se mere...