Reference:

Renovering af 1200 m2 paptag

Byggesagen omfattet renovering og efterisolering af 1200 m2 paptag.
Der er efterisoleret med 200 mm trykfast iolering ovenpå den eksisterende tagpap, som dermed kommer til at virke som dampspærre i en nye tagkonstruktion.
Samtlige ovenlys er hævet ligesom der er opbygget ny tagfod og etableret nye tagrender og nedløb.

Afsluttet: december 2012