Reference:

Præstemarken, Hårlev

Renoveringsarbejderne omfatter i hovedtræk følgende:

- Nedtagning og reetablering af udestuer m.v.
- Udskiftning af tagbeklædning samt efterisolering af lofter.
- Etablering af vindkasser og tagfod.
- Eftergang af murværk samt mørtelreparationer på gavltrekanter.
- Opbrydning samt reetablering af flisebelægninger.
- Opbygning samt etablering af komplet boligvej incl. vejkasse.
- Omlægning af kloakledninger med nedsat funktionalitet.

Afsluttet: januar 2016