Reference:

Vintersbølle skole - Tagudskiftning

For Vordingborg kommune udfører vi ca. 700 m² tagudskiftning på Vintersbølle skole i Nyråd.

Opgaven omfatter udskiftning af den eksisterende tagbeklædning til nye falstagsten og udførelse af undertag samt efterisolering af skråvægge, loftrummet og skunke.
De eksisterende kviste udskiftes til nye, præfabrikerede kviste.

Herudover udføres nye zinktagrender og -nedløb samt skotrender og diverse inddækninger.

Hele byggesagen udføres under totaloverdækning.

Afsluttet: februar 2012