Reference:

Vejdirektoratet, Næstved

I forbindelse med udførelsen af vejdirektoratets kontor i Næstved blev H. Nielsen & søn as bedt om at forestå tømrer- og snedkerarbejder.

Arbejderne omfattede bl.a. isætning af udvendige vinduer og døre, udførelse af lette vægge samt isætning af indvendige døre og partier.

Afsluttet: februar 2009