Reference:

SEAS-NVE transformerbygning i Fakse

Udførelse af jord-, beton, kloak- og murerarbejderne i.f.m. opførelse af ny transformerbygning, som er den af SEAS-NVEs optimering af el-forsyningen i Fakse.

Opgaven omfattede bl.a. :

- Udførelse af punkt- og randfundamenter
- Etablering af betonvægge
- Etablering af kanaler under transformere
- Fremføring af diverse trækrør i betonkonstruktionen
- Etablering af kloak

Afsluttet: marts 2013