Reference:

Renovering af beboelsesejendom, Næstved

Bebyggelsen er beliggende på Grønlandsvej i Næstved og omfatter to bygninger med i alt 51 lejligheder opført i teglsten i tre etager med kælder og garager.
Siden opførelsen i 1960érne har bygningerne fungeret som henholdsvis udlejnings- og ejerboliger.

Der er ikke ændret eller renoveret væsentligt i konstruktionerne siden opførelsen.

 

Renoveringsopgaven omfatter:

- Etablering og drift af byggeplads.

- Nedbrydningsarbejder - bl.a. asbestholdige tagplader og PCB-fuger.

- Udskiftning af tagbeklædning på to boligblokke i alt ca. 1.450m² tagflade
- Udskiftning af tagrender,
nedløb, vindskeder og udhæng.

- Efterisolering af lofter.

- Reparation af fuger i murværk, fugning omkring vinduer og sålbænke.

 

 

Afsluttet: januar 2013