Reference:

Slagelse sygehus - vinduesudskiftning bygning 1 og 2

Som en del af energioptimeringen på Slagelse sygehus har H. Nielsen & søn as stået for vinduesudskiftningen på bygning 1 og 2.

Vinduerne skiftes mens bygningerne er i drift, hvilket stiller store krav til koordinering, idet der udover administrative funktioner også er indgår en psykiatisk afdeling samt en sengeafdeling.

Arbejder udføres i samarbejde med SEAS-NVE.

Afsluttet: januar 2015