Reference:

RSSL, Bygning 16 - Tagudskiftning

Grundet defekte eternittagplader har vi udskiftet omkring 850 m2 Cembrit B7 eternittagplader fordelt på tre tagflader på Slagelse sygehus.

Opgaven blev udført fra flytbare stilladser, hvilket gjorde, at sygehusets daglige drift med personale og patienter kunne fortsatte uhindret.

Afsluttet: marts 2014