Reference:

Nykøbing F. Politi - Renovering

I samarbejder med Slots- og Ejendomstyrelsen og Creo Arkitekterne har H. Nielsen & søn as forestået en større renovering af Nykøbing Falster politistation.

Sagen blev udført i hovedentreprise og omfattede bl.a. komplet totaloverdækning, eftergang af murværket fra kælder til kvist, renovering af samtlige ind- og udvendige rammer på vinduer og døre samt tagudskiftning indeholdende nye tegltage, lægter, undertag med tagpap og brædder samt komplet ny isolering.

Herudover blev der udført facaderenovering og tagudskiftning på nogle mindre tilstødende bygninger, asfaltering af parkeringspladserne samt inspektion og eftergang af samtlige kloaker.

Afsluttet: juli 2010