Reference:

Ringsted sygehus - betonarbejder i.f.m. serverbygning

For Region Sjælland har vi udført jord-, kloar- og betonarbejderne i forbindelse med opførelsen af en ny 700 m2 stor serverbygning.

Byggesagen er speciel, idet den blev udført under en eksisterende bygning og mellem denne bygnings bærende betonsøjler.

Der blev bl.a. udført følgende:

- Diverse rydnings- og nedrivningsarbejder
- Etablering af fundamenter og fundamentsbjælker
- Selvbærende terrændæk
- Ca. 1.000 meter trækrør for diverse installationer
- Omlægning og nyetablering af ud- og indvendig kloak
- Etablering af 1.100 m2 teknikgård med SF-belægning for køleudstyr m.v.
- Etablering af 400 m2 parkeringsplads med SF-belægning
- Diverse indhegninger og porte

R87-15R87-15
R87-15R87-15
R87-15R87-15
R87-15R87-15