Reference:

Slagelse sygehus - Renovering af operationsstuer

Af flere omgange har vi deltaget i renovering af operationsstuerne på Slagelse sygehus.

Vi har stået for udførelse af bygningsentrepriserne, som blandt andet omfatter følgende:

- Beskyttelse af eksisterende udstyr (operationslamper, lejer, sengestuepaneler m.v)
- Diverse nedrivninger og bortskaffelse af eksisterende bygningsdele
- Udførelse af nye vægge og lofter
- Isætning af døre
- Terrazzogulve
- Stålkonstruktioner til bæring af operationslamper, LAF m.v.
- Malerarbejde
- Rengøring

Alle arbejder er udført med igangværende operationsstuer lige ved siden af byggepladsen - dvs. i tæt kontakt med operationsafdelingen og med store krav til koordinering, hensyntagen til sygehusets drift (støv/støj/rystelser) samt rengøring.

Afsluttet: januar 2011