Reference:

Udskiftning af kældervinduer

Udskiftning af kældervinduer i parcelhus fra 1960'erne.

Dette er på mange måder en typisk vinduesudskiftning, hvor vi står for opmåling og bestilling samt det praktiske i.f.m. udførelsen.

Selve sagen omfatter udtagning og bortskaffelse af de eksisterende vinduer samt levering og montering af nye vinduer incl. fuger, stopning, indvendige lister samt sålbænke.

Afsluttet: september 2012