Reference:

Møllevejens renseanlæg - Ringsted

Byggesagen omhandler opførslen af en ny tilbygning til den eksisterende slammodtagerstation.

De bærende konstruktioner opføres som stålrammer.

Afsluttet: marts 2014