Reference:

Post Danmark - Distributionscenter i Næstved

Som et led i en optimering valgte Post Danmark at sammenlægge flere mindre distributionscentre til et stort i Næstved.

H. Nielsen & søn as´ stod for udførelsen af tømrer- og snedkerarbejderne som bl.a. omfattede en generel gennemgang og udvidelse af de eksisterende bygninger - herunder etablering af nye ydervægge og tagkontruktioner, isætning af vinduer og døre, nye lofter, vægge og døre samt opsætning af rulleporte m.v.
Udvendigt blev ved etableret et større halvtag, som postbilerne kan køre ind under.

Afsluttet: juli 2010