Reference:

Holmegaardsskolen - Tagudskiftning

Henover sommeren 2015 udfører H. Nielsen & søn as tagudskiftning på Holmegaardsskolen for Næstved kommune.

Sagen omhandler udskiftning af ca. 950 m2 eternitskifer tag incl. tilhørende ovenlys og blikkenslagerarbejder. Herudover udføres indvendige gangbroer samt efterisolering med Rockwool granulat.

Afsluttet: september 2015