Reference:

Grønnegade Kaserne – Gl. ridehus - renovering

Ombygning og renovering af eksisterende toiletter og servicerum, hvor der bl.a. udføres følgende:

- Lette vægge samt inventar nedbrydes og fjernes.
- Nedtagning og genmontering af sanitet, vandvarmer og el-tavle.
- Opbrydning af terrændæk samt udførelse af nyt isoleret terrændæk incl. gulvvarme.
-  Slibning og voksbehandling af terrændæk.
- Etablering af tunge rumadskillende vægge samt forsatsvægge mod ydervægge.
- Opstilling af spanske vægge i højtrykslaminat.
- Eksisterende yderport renoveres og der udføres en ny indvendig port med overparti.

Bygningen er fredet, hvorfor der skal udvises forsigtighed og respekt for de eksisterende bygningsdele.

Afsluttet: november 2015