Reference:

NK spildevand - Hal

Etablering af hal for NK spildevand på Ydernæs i Næstved.

Opgaven er udført i hovedentreprise med egenproduktion indenfor jord-, beton-, kloak- og tømrerarbejde.

Hallen er opbygget med rand- og punktfundamenter, isoleret terrandæk, brandbeklædte stålrammer, facader af betonelementer, eternittag samt træbetonloft.

Afsluttet: marts 2014