Reference:

Digtervejsskolen, Næstved - Tømrerarbejde

Byggesagen omfatter opførelse af ny fagfløj med direkte forbindelse til den nuværende hovedfløjs nordvestlige hjørne samt etablering af friarealer.

Tilbygningen opføres i en etage indrettet med undervisningslokaler, mediecenter, teknik- og depotrum samt toilet og garderoberum.
I en del af mediecenteret opføres en åben balkon.
Vedsammenbygningen til den eksisterende skole indrettes rengøringsrum og et lokale til psykolog og sundhedspersonale.

Bygningen opføres i betonelementer og lette tag- og facadeelementer.
De lette træelementer er udført som egenproduktion.
Afsluttet: december 2012