Reference:

Ny fagfløj på Digtervejsskolen - Jord/beton/kloak

H. Nielsen & søn as udfører jord- og beton- samt kloakarbejderne på den nye klassefløj på Digtervejsskolen i Næstved.

Den 1.100 kvadratmeter store klassefløj omfatter lokaler til natur og teknik, sløjd, håndarbejde, hjemmekundskab samt mediecenter. Herudover er der facilliteter til psykolog og sundhedsplejerske samt diverse toiletter og depoter.

Vores opgave omfatter bl.a.:
- Afrømning af muld
- Udgravning for fundamenter, afløbsledninger samt gas og vand.
- Etablering af ny sø og grøft
- Støbning af fundamenter og terrændæk.
- Levering og montering af betontelementer

Afsluttet: maj 2012