Reference:

Hjælpemiddeldepotet, Næstved Kaserne - bygning 107

I samarbejde med Næstved kommune og CASA arkitekterne har H. Nielsen & søn as stået for ombygning af ca. 1800 m²tidligere kasernebygning til nyt hjælpemiddeldepot indrettet med henholdsvis vaskehal, værksteder, lager, personalefaciliteter og kontorer.

Der er bl.a. udført helt nye terrændæk i stueetagen ligesom ydervæggene er efterisoleret indefra med en forsatsvægge. Hele 1.salen blev efterisoleret indefra.Afsluttet: oktober 2011