Reference:

Tandklinik Parkvej, Næstved

Vi har for Næstved kommune udført en ca. 365 m² tilbygning til den eksisterende tandlægeklinik.

Tilbygningen indeholder blandt andet modtagelse, tandlægeklinikker samt nødvendige birum og administration.

I den eksisterende tandlægeklinik er der endvidere udført ombygningsarbejder omfattende etablering af nye toiletter, klinikrum og rum for sterilisation og profylakse.

I kælderen er der udført en mindre ombygning af de eksisterende mødelokaler til personalefaciliteter.

Udvendigt er der etableret parkeringspladser, beplantning og cykelskure.

Jord-, beton-, kloak-, belægnings-, murer- og tømrerarbejderne er udført som egenproduktion, mens de øvrige arbejder er udført med underentreprenører.

Afsluttet: april 2012