Reference:

Næstved havn - Lagerhal

Opgaven omfatter nyopførelse af ca. 1000 m2lagerhal til mellemlager for Næstved Havn. Hallen er dimensioneret til oplagring af korn, sand o.l. på nuværende tidspunkt bliver den brugt til oplagring af træpiller.

Opgaven omfattede bl.a.:

- Udførelse af punkt- og randfndamenter
- Etablering af terrændæk
- Mon
tering af 3,5 meter høje betonelementer
- Udførelse af eternittag på træåse
- Oplægning af rytterlys med brandventilation
- Gavlbeklædninger

Afsluttet: januar 2014