Reference:

Aqua-huset i Næstved

H. Nielsen & søn har deltaget i et af Næstveds mest synlige og markante projekter indenfor de seneste mange år - nemlig udførelsen af Aqua-huset ved Næstved havn.

Vores arbejde omhandlede bl.a. nedrivning og genopbygning af den eksisterende gamle bygning samt diverse arbejder i højhuset og mellembygningen.

I den gamle bygning bestod arbejderne af vi en komplet nedrivning indvendigt i bygningen, genopbygning af gulv- og etagekonstruktioner, murerarbejder, loftisolering, opbygning af lette vægge og lofter, lægning af højkantparket, isætning af indvendige døre samt udskiftning af udvendige vinduer og døre.

I højhuset og mellembygningen forestod H. Nielsen & søn as opbygningen ag lette vægge, lofter samt isætning af indvendige døre samt diverse snedkerarbejder.

Afsluttet: april 2009