Reference:

Nyt tag og solceller på parcelhus

For en privat kunden har vi udskiftet det eksisterende tag til B&C Danflock incl. lægning af nye lægter.

I forbindelse med tagudskiftningen oplagde vi solceller.

Afsluttet: august 2013