Reference:

Mikkel Bryggers Gade 5, Kbh. - Vinduesudskiftning

I samarbejder med ejerforeningen Mikkel Bryggers Gade 3-5 og arkitekt Erik Rask Larsen har vi stået for en større renovering og vinduesudskiftning i ejendommen Mikkel Bryggers Gade 5 i København.

Sagen blev udført med H. Nielsen & søn as som hovedentreprenør, hvor der udover dør- og vinduesudskiftningen i egenproduktion også blev renoveret facader og trappeopgange - disse arbejder omfattede blandt andet tømrer-, murer-, maler- og gulvbelægningsarbejder.

Afsluttet: maj 2011