Reference:

32 boliger på Leif Panduros Vej i Næstved

I samarbejde med Casa arkitekterne har vi udført tømrer- og snedkerarbejderne i forbindelse med etablering af 32 boliger på Leif Panduros Vej i Næstved.

Vores entreprise omhandlede montering af tagkassetter, lægtning og tegltag samt isætning af udvendige Velfac vinduer og døre. Indvendig udførte vi lette vægge, lofter, trægulve, døre, trapper samt diverse snedkerarbejder.

Afsluttet: september 2007