Reference:

Skovstjernevej, Næstved

Skovstjernevej 8-12 i Næstved har været udsat for en brand, der beskadigede ejendommen i sådan en grad at hele ejendommen er fjernet og en ny skal opføres.

Projektet består af en komplet nyopførelse af 5 stk. lejlighede i to plan.

Bygningen opføres i betonelementer - modsat den tidligere, som var udført af træelementer.
Udvendigt skalmures med røde blødstrøgne mursten og der oplægges brune betontagsten, således at bygning fremstår som de øvrige.

Sagen omfatter i hovedpunkter følgende:

- Fundamenter og terrændæk
- Bagvægselementer og etagedæk i beton
- Komplet kloak
-Terræn- og belægningsarbejder
- Isolering og skalmuring
- Komplet tagkonstruktion incl. isolering og betontagsten
- Isætning af vinduer og døre
- Udførelse af skillevægge
- Etablering af lofter og trægulve
- Montering af inventar
- Diverse snedkerarbejder
- Vægfliser og gulvklinker
- Indvendigt malerarbejde
- Komplet el incl. tavler m.v.
- Nye hvidevare
- Udførelse af vand- og varmeinstallationer  
- Montering af sanitet

Jord-, beton-, kloak- samt murer- og tømrerarbejderne udføres som egenproduktion mens de øvrige arbejder udføres af underentreprenører.

 Afsluttet: januar 2014