Reference:

Lejerbo, Tappenøje - Udskiftning af tagbeklædning m.v.

For Lejerbo udskiftes tagbeklædning på Sandagervænget 1-44 i Tappenøje i hovedentreprise.

Opgaven omfatter udskiftning af ca. 3.500 m2 B7 eternittagplader samt udførelse af eternitbeklædning på gavlene.
Samtidig med tagudskiftningen udføres efterisolering af lofterne samt udførelse af vindbrædder.

Afsluttet: februar 2012