Reference:

Kysten - bosted for domsfældte udviklingshæmmede

Byggesagen omhandler renovering og ombygning af ejendommen Kysten, Rødstensrevle 2, 4880 Nysted.
Opgaven tager udgangspunkt i Socialforvaltningens ønske om, at etablere ny behandlingsinstitution for domfældte udviklingshæmmede borgere.

Bygningen består af 320 m2 kælder, 516 m² stueetage og 416 m² tagetage. Det samlede beboelsesareal jf. BBR er 932 m².

Der indrettes i alt 9 stk. værelser med tilhørende bad og toiletrum, fordelt i bygningens stueetage og 1. sal.
Herudover etableres nødvendige terapi- og møderum på begge etager samt to nye selvhusholdskøkkener - ét på hver etage.
I kælderen nyindrettes omklædningsforhold for personalet ligesom der etableres ét
personaletoilet på hver etage.
I forbindelse med vagtkontoret i stueetagen, etableres yderligere et bad og toiletrum for personalet.
Endelig udføres kontorer og samtalerum i stueetagen og på 1. sal.
Afsluttet: december 2011