Reference:

Opførelse af stalde

I forbindelse med Dako Danmark A/S fortsatte udvidelse af deres produktionskapacitet skal der bygges nye stalde i Vallensved og Øllerup ved Næstved.

I Vallensved bygges tre stalde med tilhørende fællesfaciliteter og i Øllerup opføres en ny stald samt tilbygges en mindre del til en eksisterende mellembygning, således at nye og eksisterende bygninger fremstår som en samlet enhed.

H. Nielsen & søn as udfører bl.a.

- Tagkonstruktioner
- Lofter
- Døre og vinduer
- Skalmure

Afsluttet: marts 2017