Reference:

Herlufsholm Skole og Gods, Istandsættelse af Skolebygningen

I foråret 2013 anmodede Herlufsholm Skole & Gods arkitektfirmaet Fogh & Følner om at tage de første skridt til en større istandsættelse og ombygning af stueetagen i skolebygningen, som ligger centralt i Herlufsholms samlede skoleområde.

Ønskerne til resultaterne var primært to ting:
- Etablering af en ny gennemgang fra bygningens vestibule til pladsen syd for bygningen, kaldet Røde Plads.
- Opdatering af af undervisningslokalerne i stueetagen, så de fremtræder nutidige og velegnede til moderne undervisningsformer for grundskoleelever.

Dertil kom ønsket om en opdatering af stueetagens varmeanlæg og øvrige installationer.
Disse ønsker skulle opfyldes med respekt for bygningens arkitekturhistoriske værdier og det faktum, at bygningen er fredet efter bygningsfredningsloven.

Der blev udarbejdet et projektforslag, og sideløbende udførte H. Nielsen & søn as en komplet mock-up af et klasselokale. Dette lokale dannede herefter grundlag for den videre projektering og tjerne som reference under udførelsen.

De primære arbejder er begrænset til stueetagen og omfatter bl.a.:
- Ændret indretning af dele af stueetagen i.f.m. ny gennemgang til Røde Plads.
- Istandsættelse af overflader (vægge, gulve og lofter).
- Udskiftning af varmesystemet fra et- til to-stregssystem.
- Opdatering af klasseværelser med fokus på ventilation, lys, akustik og teknik.
- Gennembrydninger i de øvre etager og tag for ventilationskanaler.
- Opdatering af el-installationer.

Afsluttet: marts 2016