Reference:

Herlufsholm - ombygning af tre faglokaler

Byggesagen omhandler renovering og ombygning af tre eksisterende fag- og undervisningslokaler.
Lokalerne ryddes for løst og fast inventar samt tekniske installationer.
Herefter renoveres alle tre lokaler, hvoraf et omforandres til undervisning med elev-øer.
Undervisningslokalet, som kaldes nærticum, er ført tilbage til oprindeligt stil med synlige romardæk.
Afsluttet: december 2011