Reference:

Herlufsholm Skole & Gods - Kirketårn

H. Nielsen & søn as har forestået udførelsen af tømrer- og murerarbejderne i forbindelse med renoveringen af taget på kirketårnet på Herlufsholm kirke.

Opgaven omfattede bl.a. d
emontering og bortskaffelse af tegl, lægter mv., udlægning af ru./pl. brædder incl. undertagspap samt lægtning og udlægning af "Håndstrøgne" lertegl med mørtelsatte rygninger.

Herudover blev der foretaget diverse murerreparationer på kamtakkerne og delvist udskifning af "Nonner" & "Munke" samt nødvendigt blikkenslagerarbejde.

Afsluttet: august 2010