Reference:

Vallensved Bygade 41, Vallensved – Udskiftning af tag mv.

Opgaven omfatter etablering af tagkonstruktion på to længer, som ligger vinkelret på hinanden.
Den eksisterende tagkonstruktion fjernes incl. hanebåndsspær, således at der kun bibeholdes tagremmen. Herpå genopbygges med nye fabrikslavede hanebåndsspær, taglægter og eternit bølgeplader.
Gavle lukkes med vedligeholdesfri beklædningsplader incl. nødvendigt træunderlag.
Tagrender og nedløb udføres af blikkenslager.

Afsluttet: juni 2017