Reference:

Herlufmagle Kirke - Mandskabsfaciliteter

Byggeriet består af en bygning indrettet med mandskabsfaciliteter i form af omklædning, bad og toieltter samt køkken- og spiserum.
Herudover udføres der en maskinhal med værksted, depot og garage.

Bygningerne opføres bag præstegården og ved siden af den eksisterende kirkegård.

Entreprisen omfatter i korthed følgende:

- Etablering af udeanlæg med befæstede arealer samt materialebåse
- Fundamenter og terrændæk
- Komplet kloak
- Opmuring af ydervægge og skillevægge
- Komplet tagkonstruktion incl. isolering og tagsten
- Isætning af vinduer og døre samt etablering af porte
- Etablering af lofter og gulve
- Montering af inventar
- Diverse snedkerarbejder
- Vægfliser og gulvklinker
- Indvendigt malerarbejde
- Komplet el incl. tavler m.v.
- Nye hvidevare
- Udførelse af vand- og varmeinstallationer  
- Montering af sanitet

Jord-, beton-, kloak- samt murer- og tømrerarbejderne udføres som egenproduktion mens de øvrige arbejder udføres af underentreprenører.

Afsluttet: december 2013