Reference:

ZBC, Ringsted - Vinduesudskiftning på skolehjem

Som led i en generel energioptimering af ZBC i Ringsted udfører H. Nielsen & søn as udskiftning af udvendige vinduer og døre.

Opgaven, som omfatter omkring 140 enheder, bliver udført mens skolehjemmet er beboet.

De nye vinduer og døre er af typen Rationel Auraplus, som udover at have super lavenergirude også har ultra tynde karmopbygninger - se mere på nedenstående link.

Rationel

Afsluttet: maj 2015