Reference:

ZBC - Ind- og udvendig renovering

H. Nielsen & søn as udfører henover sommeren 2014 anden etape af renoveringen af ZBC (Zeeland Buisness School) i Næstved.

Arbejderne udføres i hovedentreprise og omfatter en gennemgribende renovering af omkring 3000 m2 lokaler til undervisning, administration, toiletter samt gang- og fællesarealer.

Der udføres blandt andet indvendigt som:

- Ændringer i murværk i forbindelse med nye dørhuller m.v.
- Indvendig pudsarbejde på eksisterende murede vægge.
- Etablering af Vitral rytterlys i gangarealer samt runde ovenlyskupler i fællesområder.
- Udførelse af spansk trappe samt sideraposer i fællesområder.
- Diverse lette skillevægge.
- Udskiftning af døre og partier.
- Udskiftning af gulvbelægninger.
- Komplet malerbehandling.
- Omfattende renovering og nyetablering af el-installationer og belysning.
- Renovering af vvs- og ventilationsanlæg.

Herudover udføres der udvendige arbejder som:

- Udskiftning af vinduer og døre.
- Opsætning af nye sinusformede stålfacader.
- Ny tagpap.

Alle arbejder udføres efter en relativ stram tidsplan i tæt samarbejde med skolens ledelse samt arkitetkt og ingeniør, således at der tages mest muligt højde for skolens daglige drift.

Afsluttet: oktober 2014