Reference:

ZBC, Næstved - Renovering af facader

Som en del af en større opfriskning af ZBC (Zeeland Business College) i Næstved har H. Nielsen & søn as renoveret facader og skiftet udvendige vinduer og døre.

Sagen var pga. skolens drift meget presse rent tidsmæssigt og der var en stor del koordinering med lærere, ledelse og de udførende håndværkere.

Vores arbejder bestod i, at de eksisterende eternitfacader skulle beklædes med malede sinusplader samt udskiftning af døre og vinduer til nye i fabrikat Velfac 200.
Indvendigt blev der udført ny isolering og dampspærre samt akustikbeklædning.

Afsluttet: september 2009