Reference:

Greve tandklinik

For Greve kommune udfører vi om- og tilbygning af tandklinikken på Dønnergaards allé i Greve.

Sagen omfatter etablering af to tilbygninger beliggende i hver ende af den eksisterende tandklinik - heraf er den ene tilbygning i to etager. Herudover renoveres de eksisterende faciliteter - heriblandt teknikrum og installationer.

Den færdige tandklinik vil være omkring 1500 m2 og omfatter klinikrum, sterilisationsrum og røntgenrum samt diverse faciliteter for patieneter, pårørende og personale. Herudover vil der være rum til administrative opgaver samt depoter og rengøringsrum.

Sagen udføres i hovedentreprise, hvor H. Nielsen & søn as udfører jord-, beton-, kloak-, murer- og tømrerarbejderne som egenproduktion. Øvrige arbejder udføres af underentreprenører.Afsluttet: juli 2015