Reference:

Om- og tilbygning af Krogårdskolen i Greve

H. Nielsen og søn as udfører, som hovedentreprenør om- og tilbygning af Krogårdskolen.

Der tilbygges en to-etages bygning med hovedindgang og en bygning i et plan til mellemtrinseleverne.

Derudover ombygges de resterende bygninger til ind- og udskoling og adminstration.

I den nye bygning mellem to klassefløje udføres der en åbent lounge med synlige limtræskonstruktioner.

Der etableres et nyt område med mødesteder og arbejdspladser samt elevator til 1.salen, hvor der indrettes personalerum med køkken og arbejdsstationer.

I de resternde bygninger etableres nye klasserum, grupperum og loungeområder.

H. Nielsen og søn as udfører følgende som egenproduktion:

  • Udgravning og støbning til ny tilbygning.
  • Opførelse af lounge i limtræsdrager.
  • Udvigelse af klasselokaler.
  • Ny loftopbygning i mellemgang.
  • Renovering af eksisterende bygninger.

Øvrige fag udføres af vores faste underentreprenører.

Afsluttet: september 2017