Reference:

Kontorhus i Bårse

H. Nielsen & søn as står for opførelsen af en ca. 1.200 m2 stor kontorbygning i Bårse.

Bygningen udføres i to plan og indeholder arbejdspladser for 50-60 medarbejdere, reception, lounge, mødelokaler, kopirum, produktionskøkken med tilhørende kantine samt nødvendige toiletter, depoter m.v. 

Opgaven omfatter bl.a.

- Udførelse af fundamenter og terrændæk
- Udførelse af kloakker incl. faskiner og fedtudskiller
- Opstilleing af bærende stålkonstruktioner
- Udførelse af lette facadeopbygninger beklædt med metallic Rockpanel
- Isætning af udvendige vinduer og døre
- Etablering af tagkonstruktion med trapezplader, isolering og tagpap
- Udførelse af let etageadskillelse
- Opstilling af lette vægge
- Udførelse af nedhængte lofter
- Isætning af indvendige døre og partier
- Udførelse af indvendige snedkerarbejder
- Malerbehandling af vægflader og træværk
- Lægning af tæppefliser, vinyl og linoleum
- Udførelse af komplet vand- og varmeindstallation
- Udførelse af komplet ventilationsanlæg med køling
- Etablering af el- og edb-installationer
- Udførelse af komplet belysning
- Forberedelse af installationer for produktionskøkken
- Udvendige parkeringsarealer med SF-sten
- Udvendige asfalterede vejarealer

Afsluttet: september 2016