Reference:

Vestervang III, Stubbekøbing - Tagudskiftning

H. Nielsen & søn as foretager udskiftning af nedbrudte bølgeeternitplader på fem boligblokke samt tilhørende fælleshus.

Opgaven udføres som en fortsættelse på en tilsvarende tagudskiftning omfattende syv boligblokke på Vestervang I i Stubbekøbing.

Der udføres bl.a. nødvendige stilladser og øvrige byggepladsforanstaltninger (eksempelvis kørerveje), demontering og bortskaffelse af eksisterende eternitplader samt levering og lægning af nye sortblå Cembrit B6 bølgeeternitplader.

Afsluttet: maj 2017