Reference:

Engen, Rødovre - tag- og vinduesudskiftning

H. Nielsen & søn as udfører tag- og vindueshudskiftning for DAB.

Opgaven omhandler udskiftning af ca. 1.600 m2 eternittagplader til tagpaptag på ru.pl. brædder samt udskiftning af omkring 175 stk vinduer.
Der skal endvidere renoveres ni kanapper incl. lette facader, vinduespartier, tager og diverse indvendige arbejder.
Endelig skal der etableres solfanger samt suppleres med lidt regnvandskloak.
Alle arbjder udføres under totaloverdækning.

Afsluttet: februar 2016