Reference:

Næstved sygehus - OP9 etablering af LAF

I forbindelse med opdatering af operationssue 9 på Næstved sygehus har H. Nielsen & søn as stået for udførelse af bygningsentreprisen, som udgør arbejder indenfor beton, murer, tømrer og snedker, gulvbelægning og maler.

Alle arbejder på sygehuse er i sig selv kompliserede, da der er mange ting, fag og interesser, som skal koordineres, men at arbejde på en operationsstue, hvor de omkringliggende operationsstuer er drift samtidig, tilføjer endnu en dimension til sagens kompleksitet.

Hele operationsstuen og de omkringliggende rum blev gennemgribende renoveret, idet vi udførte nye gulve, diverse ændringer af murværk, isatte nye døre og monterede lofter m.v. Afsluttet: februar 2011