Reference:

Næstved sygehus - cykeloverdækning

Som en del af en større plan om en generel højnelse af udearealerne på Næstved sygehus, har vi stået for etableringen af en ny ca. 45x4 meter stor cykeloverdækning.

Opgaven omhandlede bl.a.

- Nedrivning og bortskaffelse af den eksisterende cykeloverdækning
- Design og produktion af ny cykeloverdækning
- Nødvendig opstilling

 

Afsluttet: november 2014