Reference:

Næstved sygehus - Renovering af afdeling 12

H. Nielsen & søn as udfører bygningsarbejderne i forbindelse med ombygningen af Onkologisk afdeling (12. etage) på Næstved Sygehus.

Arbejderne omfatter:

- Nedrivningsarbejder (lofter, vægge, døre, inventar m.v.).
- Etablering af nye toiletter og badeværelser
- Nye nedhængte lofter i sengestuerne og i gangarealerne.
- Isætning af døre.
- Montering af hospitalsinventar.
- Udskiftning af gulvbelægning.
- Komplet malerbehandling.

Afsluttet: september 2014