Reference:

MR-scanner på Næstved sygehus

H. Nielsen & søn as udfører alle de bygningsmæssige arbejder i.f.m. installering af MR-scanner i strålebehandlingscentret på Næstved sygehus for Region Sjælland.

Opgaven omfatter følgende:

- Nedrivning af vægge, lofter, døre m.v.

- Opbrydning af betongulve samt reetableing af nye sænkede betongulve
- Fundament for MR-scanner
- Ændring af kloak
- Nye gipsvægge
- herunder også strålingsbeskyttende vægge
- Nye nedhængte lofter
- Nye indvendige døre og vinduer
- Nye gulvbelægninger
- Kompelt malerbehandling
- Stålkonstruktion for ventilation på taget
- Diverse tagpaparbejder
- Udvendige opgravninger og reetableringer for el-kabler

Afsluttet: januar 2013