Reference:

Næstved sygehus - Renovering af operationsstuer, fase 2

H. Nielsen & søn as forestår bygningsentreprisen i forbindelsen med renoveringen af operationsstuerne på Næstved sygehus.

Arbejderne omfatter renovering/udskiftning af lofter i fem operationsstuer incl. tilstødende birum samt i gangarealer. Herudover udføres diverse mindre tømrerarbejder samt nødvendige forberedende arbejder som de- og genmontering af lofter, etablering af støvvægge, afdækninger af gulve samt skabe og udstyr.
Endelig udføres mindre murerreparationer på gulve og vægge samt malerbehandlinger.

Afsluttet: oktober 2012