Reference:

Bo- og Naboskab i Fakse, Præstø og Toksværd

Sammen med totalentreprenør Hansen & Andersen udførte vi i 2006 og 2007 bo- og naboskabsafdelinger i Fakse, Præstø og Holme Olstrup.

Fælles for alle sagerne var, at grundopbygningen var nogle et-pans murede bygning med tegltag, som blev bundet samme af nogle flade bygning i lettekonstruktioner.

Vores opgave omhandlede tagkonsrtuktioner med gitterspær, undertag og lægter samt flade tage med trapeplader, isolering, lofter, lette vægge, ud- og indvendige døre og vinduer samt snedkerarbejder og udvendige skure. Afsluttet: december 2007